รายการ เดอะเทรนเนอร์ ปั้นฝันสนั่นเวที ปี 4 | Grimore x Reverse - Tensei Kishin Roumantan | Pierre Étaix